Ο Ηρακλής του 21ου αιώνα (22’), Παν. Αθηναίος, Ελλάδα, ΗΝΗ 

 
Ένα άτομο που περιφέρεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα του σήμερα, ως Ηρακλής, κάνει εμφανίσεις σαν Ηρακλής, κάνει ταινιές σαν Ηρακλής, φωτογραφίζεται από τουρίστες ως Ηρακλής. 
Μια σύγκριση με τον μύθο του Ηρακλή της αρχαιότητας και τον Ηρακλή του σήμερα.