Σήμερα 24/02/18 στις 20:50 η προβολή της ταινίας Istanbul Echoes της Giulia Fratti

Οι πλανόδιοι πωλητές της Κωνσταντινούπολης προσαρμόζονται στις γρήγορες αστικές μεταβολές όταν οι γειτονιές τους καταστρέφονται και οι κάτοικοι εκδιώκονται μέσα σε 5 χρόνια.

Καθώς τα παλιά κτίρια και οι παραδόσεις εξαφανίζονται, αναπτύσσεται μια έντονη συνειδητοποίηση στις νεότερες γενιές και μια νέα φωνή αναδύεται μέσα από μια κοινωνικά δραστήρια ομάδα hip hop.